Fotowedstrijd "Aalst Carnaval in kleur" - 20e editie

Document: Uitnodiging Fotowedstrijd 2017 (pdf)
Document: Wedstrijdreglement 2017 (pdf)
Document: Flyer fotowedstrijd 2017 (pdf)

Wedstrijdreglement 2017

Onderwerp:

 • Alle foto´s geschoten vanaf zaterdag 25 februari t.e.m. woensdag 01 maart 2017, thema "Aalst Carnaval in kleur."
 • Inzendingen van vorige carnavalsedities komen niet in aanmerking!

Doelstelling :

Naast het zelfgemaakte beeldmateriaal, beroepen wij ons op de aanwezige fotografen voor het vergaren van beeldmateriaal voor documentatie van ons vijfjaarlijks Carnavalsboek en uitbreiding van ons beeldarchief, waarvoor wij streven naar de kwalitatieve, mooie en sfeervolle, sprekende beelden. Uw gepubliceerde foto kan pronken in ons boek, en wil eenieder terugvinden in optimale kwaliteit. Daarom vragen wij naast de afdruk ook een digitaal origineel met voldoende resolutie, zodat wij uw bijdrage kunnen publiceren in optimale omstandigheden!

Voorwaarden tot deelname :

 1. De wedstrijd staat open voor iedereen: amateur- en beroepsfotografen.
 2. Iedere deelnemer mag maximum 5 foto´s insturen.
 3. De deelnemer / inzender heeft het ingezonden werk zelf (eigenhandig) gemaakt, m.a.w. fotograaf en deelnemer zijn één en dezelfde persoon.
 4. Inzendingen dienen afgedrukt te worden op hoogwaardig kwaliteitspapier, formaat waarvan de langste zijde tussen 24 en 30cm ligt. Beeldformaat 1:1 (vierkant), 3:2 en 4:3 toegelaten, zowel liggend als rechtstaand.
 5. Op de achterzijde van elke foto kleeft u een gesloten omslag met daarin volgende gegevens :
  • Voornaam en achternaam.
  • Uw telefoon nummer en e-mail adres.
  • Titel van de foto.
 6. Foto’s niet inlijsten, noch op enig materiaal vastkleven.
 7. U levert hetzelfde digitaal beeld mee van uw afdruk, onderstaand in acht genomen:
  1. Digitaal beeld: graag origineel formaat, waarbij langste zijde minstens 3000 pixel, kader niet inbegrepen.
  2. Geen compressie toegepast op uw digitale inzending.
  3. De ingezonden afdruk en digitale versie zijn identiek.
  4. Bestandsnaam: «Naam_Voornaam_nummer.JPG»
  5. Aanleveringsmogelijkheden digitale versie naar keuze:
   OF: alle foto´s samen via een online service zoals Hightail of WeTransfer aan info@dak.be
   OF: via e-mail aan info@dak.be (elke foto in een aparte e-mail a.u.b., zie TIPS)
   OF: alle foto´s op 1 CD/DVD niet vast gemaakt aan de ingezonden foto´s.
 8. Alle inzendingen blijven in het bezit van het Dokumentatiecentrum.
 9. DAK vzw. behoudt zich het recht voor om alle ingezonden foto´s, zonder financiële vergoeding, te reproduceren, te publiceren en tentoon te stellen in het promotionele kader van DAK vzw. en Aalst Carnaval.
 10. Alle afdrukken en CD's moeten in een voldoende beschermde en gesloten omslag verstuurd of afgegeven worden aan :
   
  • "Dokumentatiecentrum Aalst Karnaval"
   p./a. Antoine Van Der Heyden
   Naarstigheidstraat 65 - 9300 Aalst


   of

   Carnaval- en feestartikelen Daniël Liebaut
   Koolstraat 62 - 9300 Aalst

 11. Alle inzendingen dienen uiterlijk MAANDAG 27 MAART 2017 in ons bezit te zijn!

Tips :

 • Bij aanlevering via e-mail, verzend je elke foto in een aparte e-mail. Let erop dat de foto's in originele grootte worden verstuurd. Sommige programma's zullen al dan niet gevraagd je foto's verkleinen, waardoor ze mogelijk onbruikbaar worden voor publicatie, met een ongeldige deelname tot gevolg!
 • Weet dat de meeste internetproviders de grootte van een e-mail beperken tot 8 a 12 Mb. Zijn uw foto's groter in omvang, dan is de kans groot dat u ze niet kunt versturen via e-mail!
 • Om voorgaand probleem te vermijden bevelen wij het gebruik van een online service aan zoals WeTransfer voor de aanlevering van de 5 digitale beelden.
 • Door het gebruik van bovenstaande services ontvangt u als gebruiker een ontvangstbevestiging (download) door ons. Deze kan u aannemen als zijnde onze bevestiging voor ontvangst.
 • De jurering geschied aan de hand van de afgedrukte versie, niet van het digitale beeld! Enkel het inzenden van een digitaal beeld is dus niet voldoende voor een geldige deelname. De digitale versie wordt gebruikt in geval van publicatie zodat wij over een hoogwaardig origineel beschikken om uw foto perfect weer te geven. Zorg er dus voor dat beide van goede kwaliteit zijn.

Nog enkele details:

 • De inzendingen zullen beoordeeld worden door een jury bestaande uit 3 beroepsfotografen en 3 DAK leden.
 • De winnaars worden schriftelijk op de hoogte gebracht aanvang APRIL 2017.
 • Ingezonden foto´s maken kans op publicatie in het "Aalsters Carnavalsboek 2016-2020".
 • De winnende foto´s worden samen met de andere inzendingen tentoongesteld op onderstaand adres:
   
  • Foyer van CC De Werf, Molenstraat 51 te Aalst
  • Periode : 08 tot 18 april 2017.


Document: Wedstrijdreglement 2017 rev03 dd 11/02/2017

Aankondiging 20e fotowedstrijd:
”Aalst Carnaval in kleur”

20 wedstrijden, 20 jaar, 20 keer Aalst Carnaval, al dan niet in kleur.

We mogen spreken van experimenteren, fotograferen, documenteren, publiceren en archiveren, maar bovenal amuseren. En toch voelt het aan alsof we samen slechts in staat zijn om een twintigste deel vast te leggen van het totaal spektakel dat Aalst Carnaval ons te bieden heeft.

Als fotograaf heb je immers 10 ogen nodig, alsmede het geluk om de juiste man op de juiste plaats te zijn.

 • Groepsgeest.
 • Geluk.
 • Voorbereiding.
 • Focus.
 • Aanvoelen en voorspellen.
 • Doorzetting als het weer haar grillen naar beneden gooit.
 • Inzicht als de laagstaande zon plotseling het carnavalslandschap volledig verandert.
 • Kennis en evaluatie van het aanwezige licht als de avond valt…

Daarvoor dient onze wedstrijd en dragen wij de fervente plaatjesschieter in al zijn vormen en varianten op onze handen. Het is altijd opnieuw een beetje zoeken, maar soms staat dat ene unieke beeld gewoon naast je, of speelt het zich af op een plaats waar je nooit tevoren aan gedacht had.

Fotocursussen
Ook al heeft onze wedstrijd enkel winnaars, het is misschien toch een beetje verliezen als je net naast de beoogde prijs grijpt. Om nieuwkomers in de fotografie te stimuleren schenkt het DAK een fotocursus weg die door de mensen van het Centrum voor Beeldexpressie (CvB) wordt georganiseerd in CC De Werf. Bovendien stelt ook LAB9 uit de Aalsterse Kattestraat een extra cursus fotografie en/of IT ter beschikking aan één van de niet-laureaten van de Nationale Fotowedstrijd: ”Aalst Carnaval in kleur”.
Mensen met vragen waarom hun foto niet weergeeft zoals ze het bedacht hadden kunnen hier hun vragen kwijt en een berg ’tips & tricks’ meenemen naar huis. Maar ook gevorderden kunnen even vergelijken en kennis maken met collega-fotografen. In elk geval voor iedereen een interessante dag om naar uit te kijken!

Extra trofee
Wij voorzien in een extraatje voor een inzending die kan gecategoriseerd worden onder de noemer ”Grime en kostumeringen”. Alhoewel het zeker niet de bedoeling is om enkel rond dit thema te werken zal één enkel beeld geselecteerd worden uit de bestaande inzendingen voor deze trofee. Neem deel en bezorg ons het ludieke beeld, die ene schaterlach, 'voile of proepere Jeanet', de ”schoein lichtekes” op de wagens of kostuums, de emotie van een ander waarin we ons zelf kennen en herkennen.

Horen, zien en vooral niet zwijgen.

Aalst spreekt.

Spreek en wordt besproken.

Namens het Documentatiecentrum voor Aalst Karnaval vzw.
Stijn De Naeyer

Jury

 • DAK-interne ´carnavalsjury´
 • Jury van beroepsfotografen
 • Selectie met meerdere criteria
 • Elke inzending is anoniem voor de jury

Een wedstrijd zonder een jury is geen wedstrijd. Daarom heeft het DAK zorgvuldig een team samen gesteld van zowel beroepsfotografen en foto-critici als carnavalsexperten en DAK leden om een evenwicht te creëren enerzijds in technische kwaliteit en puur fotografische aspecten, en anderzijds in de rasechte Aalsterse sfeer, traditie en humor.

De selectie en quotering van de inzendingen gebeurt strikt gescheiden van externe inmenging of onderling overleg. In meerdere fases, en telkens met andere meer specifieke criteria wordt op die manier een kerngroep weerhouden, waarna door individuele quotering van elk jurylid de definitieve winnaar en rangschikking tot stand komt.

Dezer dagen is de technologie van de digitale toestellen zo ver gevorderd dat er nauwelijks nog uitsluitingen zijn door een duidelijk gebrek aan technische kwaliteit. Dit betekend een prachtige en boeiende uitdaging voor elke fotograaf om zijn creativiteit, kennis en vaardigheid te demonstreren, waarvan de resultaten door onze jury van dichtbij onder de loep genomen worden.

De jury krijgt enkel de afdruk voor ogen, en baseert daarop hun oordeel. De keuzes die u maakt voor de afdruk zijn dus niet onbelangrijk.

Elke foto dient vrij te zijn van enig watermerk, naamtekening, logo of symbool dat kan gerelateerd worden aan een specifieke bron of de herkomst van de inzending.

Tentoonstelling

 • Uw foto´s 1 week in CC De werf
 • Prijsuitreiking voor de laureaten
 • Aanwezigheid van de prins en burgemeester
 • Nabeschouwing onder fotografen
 • Kennis maken met collega-fotografen
 • Met een hapje en een drankje

Naar jaarlijkse gewoonte reikt het DAK in CC De Werf haar prijzen uit aan de laureaten van de fotowedstrijd. Tijd om het werk van anderen te bekijken en te vergelijken tijdens de opening van de tentoonstelling van alle deelnemende foto´s. Met o.a. een ludieke speech en een drankje zijn alle ingrediënten aanwezig voor een gezellig onderonsje tussen fotografen en DAK-leden, en het verzamelen van nieuwe inspiratie voor een volgende jaargang.

Wees wel gekomen, de deelnemers en winnaars ontvangen sowieso een persoonlijke uitnodiging!

Bron: YouTube Chanel Carnavalskoentje