Privacy


Persoonsgegevens:
Uw persoonlijke gegevens zoals email, telefoon, adres, naam en bedrijfsgegevens worden enkel en alleen locaal opgeslagen ten behoeve van onderlinge communicatie en de mogelijkheid tot het verstrekken van de nodige documenten zoals uitnodigingen, de resultaten van uw aankoop, opgestelde contracten, offertes, facturen en interne administratie. Het staat u ten allen tijde vrij deze gegevens op te vragen en te laten aanpassen / corrigeren indien nodig.

Online gegevens:
Het DAK vzw. gebruikt geen online databases waarin uw gegevens worden opgeslagen. De gegevens die u ons toevertrouwt worden enkel locaal opgeslagen voor administratieve doeleinden!

Vragen door derden:
Het DAK vzw. verkoopt, verhuurt, ruilt of geeft geen gegevens door aan niet bevoegde personen. Indien een verzoek wordt ontvangen (zoals de vraag naar vb. een naam of contact gegevens) zal de vraag doorgestuurd worden naar de betrokken persoon zelf, die zelf beslist om de vraag al dan niet te beantwoorden. Uw gegevens zijn hier dus veilig!