Fotowedstrijd "Aalst Carnaval in kleur" - 22e editie

Document: Wedstrijdreglement 2019 (pdf)
Document: Aankondiging Fotowedstrijd 2019 (pdf)
Document: Flyer fotowedstrijd 2019 (pdf)

Wedstrijdreglement 2019

Onderwerp:

Alle foto´s geschoten vanaf zaterdag 02 maart t.e.m. woensdag 06 februari 2019, thema "Aalst Carnaval in kleur."

Doelstelling :

Naast het zelfgemaakte beeldmateriaal, beroepen wij ons op de aanwezige fotografen voor het vergaren van beeldmateriaal voor documentatie van ons vijfjaarlijks "Aalsters Carnavalsboek" en uitbreiding van ons beeldarchief, waarvoor wij streven naar de kwalitatieve, mooie en sfeervolle, sprekende beelden. Uw gepubliceerde foto kan pronken in ons boek en andere realisaties, en wil éénieder terugvinden in optimale kwaliteit. Daarom vragen wij naast de afdruk ook een digitaal origineel met voldoende resolutie, zodat wij uw bijdrage kunnen publiceren in optimale omstandigheden!

Voorwaarden tot deelname :

Door deelname aan onze fotowedstrijd verklaart u zich volledig akkoord met onderstaand reglement:

1. Algemeen

 1. Inzendingen van vorige carnavalsedities komen niet in aanmerking!
 2. De wedstrijd staat open voor iedereen: amateur- en beroepsfotografen.
 3. Iedere deelnemer mag maximum 5 foto´s insturen.
 4. De deelnemer / inzender heeft het ingezonden werk zelf (eigenhandig) gemaakt, m.a.w. fotograaf en deelnemer zijn één en dezelfde persoon.
 5. Alle inzendingen blijven in het bezit van het Dokumentatiecentrum.
 6. Het DAK vzw. behoudt zich het recht voor om alle ingezonden foto´s, zonder financiële vergoeding, te reproduceren, te publiceren en tentoon te stellen in het promotionele kader van het DAK vzw. en Aalst Carnaval, waaronder - doch niet beperkt tot - onze Aalsterse Carnavalsboeken, onze fotoboeken, postkaarten en internet publicaties.
 7. Elke foto dient vrij te zijn van enig watermerk, naam- of handtekening, logo of symbool dat kan gerelateerd worden aan een specifieke bron of de herkomst van de inzending.
 8. Het DAK en/of haar jury behouden zich het recht voor inzendingen uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd als zij van oordeel is dat de inzending indruist tegen de algemeen aanvaardbare ethische of wettelijke normen of een vorm van geschiedenisvervalsing is. De fotograaf zal van deze beslissing worden geïnformeerd.
 9. De inzending van de fotograaf is confidentieel. De fotograaf verbindt zich ertoe geen voorafgaande gerichte campagne te voeren op sociale media waarin zijn/haar inzending wordt gepubliceerd en gerelateerd aan zijn/haar deelname aan de DAK fotowedstrijd tot de dag van de proclamatie.
 10. De fotograaf verbindt zich ertoe de uitslag van de fotowedstrijd niet openbaar te maken vóór het einde van de proclamatie van de fotowedstrijd.
 11. De inzendingen zullen beoordeeld worden door een jury van 3 tot 4 beroepsfotografen en evenveel DAK leden.

2. Privacy

 1. Door uw deelname aan onze fotowedstrijd geeft u het DAK vzw de toelating op vraag (enkel en alleen) van de geportretteerde zelf (foto met 1 persoon, geen groepsfoto) een copy van uw werk aan hem/haar te bezorgen. De geportretteerde kan het werk uitsluitend gebruiken voor privaat, niet commerciële doeleinden, noch openbare publicatie. De geportretteerde zal deze stelling schriftelijk bevestigen, de fotograaf wordt hiervan geïnformeerd.
 2. Door uw deelname aan de fotowedstrijd dienen wij uw gegevens te verwerken waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres. Deze worden niet doorgegeven aan derden, tenzij met uw toestemming. Deze gegevens worden gebruikt om u te contacteren indien u één of meerdere prijzen heeft gewonnen, als uitnodiging voor de proclamatie of voor de komende fotowedstrijd, voor eventueel hergebruik van uw beelden of publicatie in onze realisaties.

3. Afdruk

 1. Inzendingen dienen afgedrukt te worden op hoogwaardig kwaliteitspapier, formaat minimum 20x20cm, maximum 30x30cm.
  Beeldformaat 1:1 (vierkant), 3:2 en 4:3 toegelaten, zowel liggend als rechtstaand.
 2. Foto’s niet inlijsten, noch op enig materiaal vastkleven.
 3. De jurering geschiedt aan de hand van de afgedrukte versie, niet van het digitale beeld!
 4. Op de achterzijde van elke foto kleeft u een gesloten omslag met daarin volgende gegevens:
  • Voornaam en achternaam
  • Uw telefoon nummer
  • Uw e-mail adres
  • Titel van de foto
  • (Eventueel naam van de persoon of groep die wordt afgebeeld indien gekend)

4. Digitaal beeld

 1. Bestandsnaam: «Achternaam_Voornaam_volgnummer.JPG»
 2. Graag origineel formaat, waarbij langste zijde minstens 3000 pixel, kader niet inbegrepen.
 3. Geen compressie toegepast op uw digitale inzending.
 4. De ingezonden afdruk en digitale versie zijn visueel identiek.
 5. Aanleveringsmogelijkheden digitale versie naar keuze:
  OF: (*VOORKEUR*) alle foto´s samen via een online downloadservice zoals Hightail of WeTransfer aan info@dak.be
  OF: alle foto´s op 1 CD/DVD niet vast gemaakt aan de ingezonden foto´s.
  OF: via e-mail aan info@dak.be (elke foto in een aparte e-mail a.u.b., zie TIPS)
 6. Uw inzendingen worden bewaard in ons digitaal archief

5. Aanlevering

 1. Alle inzendingen dienen uiterlijk MAANDAG 01 APRIL 2019 in ons bezit te zijn!
 2. Alle afdrukken en digitale media moeten in een voldoende beschermde en gesloten omslag verstuurd of afgegeven worden aan:
   
  • "Dokumentatiecentrum Aalst Karnaval"
   p./a. Antoine Van Der Heyden
   Naarstigheidstraat 65 - 9300 Aalst


   of

   Carnaval- en feestartikelen Daniël Liebaut
   Koolstraat 62 - 9300 Aalst

6. Proclamatie

 1. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht vanaf 08 april 2019 via de gegevens die u ons verstrekt heeft.
 2. De winnende foto´s worden samen met de andere inzendingen tentoongesteld op onderstaand adres:
  • Foyer van CC De Werf, Molenstraat 51 te Aalst
  • Periode: 13 tot 24 april 2019.

Tips :

 • Bij aanlevering via e-mail, verzend je elke foto in een aparte e-mail. Let erop dat de foto´s in originele grootte worden verstuurd! Sommige programma´s zullen al dan niet gevraagd je foto´s verkleinen, waardoor ze mogelijk onbruikbaar worden voor publicatie, met een ongeldige deelname tot gevolg!
 • Weet dat de meeste internetproviders de grootte van een e-mail beperken tot 8 à 12 Mb. Zijn uw foto´s groter in omvang, dan is de kans groot dat u ze niet kunt versturen via e-mail!
 • Om voorgaand probleem te vermijden bevelen wij het gebruik van een online downloadservice aan zoals WeTransfer voor de aanlevering van de 5 digitale beelden.
 • Door het gebruik van bovenstaande services ontvangt u als gebruiker een ontvangstbevestiging (download) door ons. Deze kan u aannemen als zijnde onze bevestiging voor ontvangst.
 • De jurering geschiedt aan de hand van de afgedrukte versie, niet van het digitale beeld! Enkel het inzenden van een digitaal beeld is dus niet voldoende voor een geldige deelname. De digitale versie wordt gebruikt in geval van publicatie zodat wij over een hoogwaardig origineel beschikken om uw foto perfect weer te geven. Zorg er dus voor dat beide van goede kwaliteit zijn.

Document: Aankondiging Fotowedstrijd 2019 (pdf)

Aankondiging 22e fotowedstrijd:
”Aalst Carnaval in kleur”

CREATIEF Carnaval - Afwerking en finesse.

Het eerste deel (Koppig Carnaval) was de nagel op de kop, een streling voor het oog, iets om het hoofd bij te verliezen en weg te dromen naar de mooiste periode van het jaar.
Het gloednieuwe tweede deel (Grime en Kostumeringen) werd in november 2018 voorgesteld en herbergt een schat aan details, kunstzinnig afgewerkte grime en tot in de puntjes verzorgde kostumering die eens te meer een sfeer van puur geluk en nostalgie bij elke rasechte carnavalist laten opborrelen.
Een derde en laatste deel wordt voorzien voor publicatie in 2023 waarvoor wij opnieuw beroep doen op uw talrijke aanwezigheid, inzet en onvermoeibare creativiteit!

Rits van chemie en lijm

Een carnavalswagen is een totaalspektakel van details, of net een detail in een totaalspektakel.
Een rits tussen de groepsleden en hun thema dat naadloos in elkaar past, maar ook een zoveelste schakel als onderdeel in onze zoveelste legendarische stoet.
Zoals de rits is elke schakel van belang, want als er één ontbreekt verliest het geheel aan waarde, ook al hangen ze niet rechtstreeks aaneen.
Het is als een chemie die zichzelf in stand houdt, een lijm die enkel op zichzelf kleeft.
Buiten de ludieke plaatjes die we uiteraard ook dit jaar met pretoogjes te gemoed zien hebben we voor de komende stoet opnieuw een gericht doel voor de themajagers:

"Creatief Carnaval - afwerking en finesse":
Wie maakt ons het beeld waarin de carnavalswagen centraal staat? Niet uitgesloten, doch niet zozeer de volledige wagen, maar de finesse van de afwerking, de creatieve fijne spot die aan een detail wordt gekoppeld, de creatieve groepsgeest die schuil gaat achter een ontwerp? Wat maakt een wagen ’af’?

Ook in 2019 rekenen de organisatoren van het ’Dokumentatiecentrum voor Aalst Karnaval’ opnieuw op jullie spitsvondigheden, op jullie vlijmscherpe aandacht en op uw gedreven en onvermoeibare doorzetting om het Aalsters Carnaval ook na meer dan 90 edities de omschrijving te geven waar het recht op heeft:

! U N I E K !

Fotocursus
Ook al heeft onze wedstrijd enkel winnaars, het is misschien toch een beetje verliezen als je net naast de beoogde prijs grijpt. Om nieuwkomers in de fotografie te stimuleren schenkt het DAK opnieuw een hoogwaardig en zeer gegeerde fotocursus weg. LAB9, een toonaangevende keten uit de Aalsterse Kattestraat, zal de extra cursus fotografie en/of IT aan één van de niet-laureaten van de Nationale Fotowedstrijd: ”Aalst Carnaval in kleur” verzorgen.
Mensen met vragen waarom hun foto niet weergeeft zoals ze het bedacht hadden kunnen hier hun vragen kwijt en een berg ’tips & tricks’ meenemen naar huis. Maar ook gevorderden kunnen even vergelijken en kennis maken met collega-fotografen. In elk geval voor iedereen een interessante dag om naar uit te kijken!

Extra trofee
Wij voorzien in een extraatje voor een inzending die kan gecategoriseerd worden onder de noemer ”Creatief Carnaval - Afwerking en finesse”. Hoewel het zeker niet de bedoeling is om enkel rond dit thema te werken zal één enkel beeld geselecteerd worden uit de bestaande inzendingen voor deze trofee. Neem deel en bezorg ons de perfecte combinatie van wagen, detail, afwerking en humor.

Aalst Carnaval is leven, beleven en inleven. Neem uw toestel bij de hand, en laten we ons uitleven!

Namens het Dokumentatiecentrum voor Aalst Karnaval vzw.
10.02.2019

Stijn De Naeyer,
Ondervoorzitter.

Document: FWS2019 Aankondiging A4.pdf

Jury

 • DAK-interne ´carnavalsjury´
 • Jury van beroepsfotografen
 • Selectie met meerdere criteria
 • Elke inzending is anoniem voor de jury

Een wedstrijd zonder een jury is geen wedstrijd. Daarom heeft het DAK zorgvuldig een team samen gesteld van zowel beroepsfotografen en foto-critici als carnavalsexperten en DAK leden om een evenwicht te creëren enerzijds in technische kwaliteit en puur fotografische aspecten, en anderzijds in de rasechte Aalsterse sfeer, traditie en humor.

De selectie en quotering van de inzendingen gebeurt strikt gescheiden van externe inmenging of onderling overleg. In meerdere fases, en telkens met andere meer specifieke criteria wordt op die manier een kerngroep weerhouden, waarna door individuele quotering van elk jurylid de definitieve winnaar en rangschikking tot stand komt.

Dezer dagen is de technologie van de digitale toestellen zo ver gevorderd dat er nauwelijks nog uitsluitingen zijn door een duidelijk gebrek aan technische kwaliteit. Dit betekend een prachtige en boeiende uitdaging voor elke fotograaf om zijn creativiteit, kennis en vaardigheid te demonstreren, waarvan de resultaten door onze jury van dichtbij onder de loep genomen worden.

De jury krijgt enkel de afdruk voor ogen, en baseert daarop haar oordeel. De keuzes die u maakt voor de afdruk zijn dus niet onbelangrijk.

Tentoonstelling 2019

 • Uw foto´s 1 week in CC De Werf
 • Prijsuitreiking voor de laureaten
 • Aanwezigheid van de prins en burgemeester
 • Nabeschouwing onder fotografen
 • Kennis maken met collega-fotografen
 • Met een hapje en een drankje

Naar jaarlijkse gewoonte reikt het DAK haar prijzen uit aan de laureaten van de fotowedstrijd in de foyer van CC De Werf. Tijd om het werk van anderen te bekijken en te vergelijken tijdens de opening van de tentoonstelling van alle deelnemende foto´s. Met o.a. een ludieke speech en een drankje zijn alle ingrediënten aanwezig voor een gezellig onderonsje tussen fotografen en DAK-leden, en het verzamelen van nieuwe inspiratie voor een volgende jaargang.

Wees wel gekomen, de deelnemers en winnaars ontvangen sowieso een persoonlijke uitnodiging!

Speech van voorzitter Antoine Van der Heyden (2018)
Bron: YouTube Chanel Carnavalskoentje

De prijsuitreiking van de fotowedstrijd 2018.
Bron: YouTube Chanel Carnavalskoentje