Disclaimer


Juridische info

Informatie op deze website:
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina´s en toepassingen die je raadpleegt op deze website (domein DAK.be en subdomeinen) een zuiver informatieve waarde. De website wordt regelmatig en naar naar best vermogen bijgewerkt. Het Dokumentatiecentrum voor Aalst Karnaval vzw, hierna afgekort tot ´DAK vzw´, geeft evenwel geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens en de publicaties op deze website.

Externe informatie en hyperlinks:
Hyperlinks werden voorzien voor het gebruiksgemak van de bezoeker. Het DAK vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, aanbiedingen en activiteiten van externe websites waarnaar zij linkt, en distantieert zich van elke uitlating, handeling of overtuiging die deze publiceert. Het DAK vzw behoudt zich het recht voor hyperlinks te plaatsen of te verwijderen, alsook de aanvraag ervan te aanvaarden of te weigeren naar eigen goeddunken.

Toegang en gebruik van deze website:
De aansprakelijkheid van het DAK vzw. voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan alleen in het geval van opzet of grove fout van haar zijde worden ingeroepen.

Inhoud van het gepubliceerde beeldmateriaal:
Het DAK vzw. behoudt zich het recht voor beeldmateriaal te publiceren van de Aalsterse Carnavalsstoet en aanverwante activiteiten, zowel op deze website, als in drukwerk. Het beeldmateriaal dat gemaakt wordt door zowel eigen als externe fotografen is een momentopname van een evenement met aparte geest en sfeer, waardoor het werd toegevoegd aan het UNESCO lijst van ´Cultureel en immaterieel erfgoed van de mensheid´. Het beeldmateriaal dient te worden beschouwd als een weergave van de actualiteit en volksgeest, ´zoals het is´. Het DAK kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en geest van dergelijk beeldmateriaal.

Privacy en Auteursrecht:
De persoonsgegevens en het beeldmateriaal verkregen via deze website of via andere kanalen worden door het DAK vzw. bewaard en beheerd als een goede huisvader met inachtname van de geldende AVG wetgeving. Lees onze privacyverklaring waar u alle details terug vindt.
Het DAK vzw. kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van gegevens op onze website. Voor al onze foto′s en teksten geldt het auteursrecht. Foto′s kopiëren en/of ongevraagd gebruiken is diefstal en kan vervolgd worden. Anderzijds, vragen staat vrij en kost geen geld. Voor meer info aangaande het auteursrecht verwijzen we graag door naar de website van Sofam.