Fotowedstrijd "Aalst Carnaval in kleur" - 24e editie

Document: Wedstrijdreglement 2021 rev2 (pdf)
Document: Aankondiging Fotowedstrijd 2021 (pdf)
Document: Flyer fotowedstrijd 2021 (pdf)

Wedstrijdreglement 2021

Onderwerp:

Alle foto´s geschoten in het thema "Aalst Carnaval in kleur - Oilsjt is miejr as ne stoet alliejn"

Doelstelling :

Naast het zelfgemaakte beeldmateriaal, beroepen wij ons op de aanwezige fotografen voor het vergaren van beeldmateriaal voor documentatie van ons vijfjaarlijks "Aalsters Carnavalsboek" en uitbreiding van ons beeldarchief, waarvoor wij streven naar de kwalitatieve, mooie en sfeervolle, sprekende beelden. Uw gepubliceerde foto kan pronken in ons boek en andere realisaties, en wil éénieder terugvinden in optimale kwaliteit. Daarom vragen wij een digitaal origineel met voldoende resolutie, zodat wij uw bijdrage kunnen publiceren in optimale omstandigheden!

Voorwaarden tot deelname :

Door deelname aan onze fotowedstrijd verklaart u zich volledig akkoord met onderstaand reglement:

1. Algemeen

 1. Inzendingen van ALLE carnavalsedities komen in aanmerking, zonder beperking op datum, plaats of tijd!
 2. ENIGE beperking : Inzendingen uit vorige DAK-fotowedstrijden zijn uitgesloten.
 3. De wedstrijd staat open voor iedereen: amateur- en beroepsfotografen.
 4. Iedere deelnemer mag maximum 5 foto´s insturen.
 5. De deelnemer / inzender heeft het ingezonden werk zelf (eigenhandig) gemaakt, m.a.w. fotograaf en deelnemer zijn één en dezelfde persoon.
 6. Foto′s inzenden onder een andere naam is verboden.
 7. Alle inzendingen blijven in het bezit van het DAK vzw.
 8. Uw inzendingen worden bewaard in ons digitaal archief.
 9. Het DAK vzw. behoudt zich het recht voor om alle inzendingen zonder financiële vergoeding te reproduceren, te publiceren en tentoon te stellen in het promotionele kader van het DAK vzw. en Aalst Carnaval, waaronder - doch niet beperkt tot - onze Aalsterse Carnavalsboeken, onze fotoboeken, postkaarten, tentoonstellingen, website, sociale media en internet publicaties.
 10. Elke inzending dient vrij te zijn van enig watermerk, naam- of handtekening, logo of symbool dat kan gerelateerd worden aan een specifieke bron of de herkomst van de inzending.
 11. Het DAK vzw. en/of haar jury behouden zich het recht voor inzendingen uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd als zij van oordeel is dat de inzending indruist tegen de algemeen aanvaardbare ethische of wettelijke normen of een vorm van geschiedenisvervalsing is. De fotograaf zal van deze beslissing worden geïnformeerd.
 12. De inzending van de fotograaf is confidentieel. De fotograaf verbindt zich ertoe geen voorafgaande gerichte campagne te voeren op sociale media waarin zijn/haar inzending wordt gepubliceerd en gerelateerd wordt aan zijn/haar deelname aan de DAK fotowedstrijd tot de dag van de proclamatie.
 13. De fotograaf verbindt zich ertoe de uitslag van de fotowedstrijd niet openbaar te maken vóór het einde van de proclamatie van de fotowedstrijd.
 14. De inzendingen zullen beoordeeld worden door een jury van 3 tot 4 beroepsfotografen en evenveel DAK leden.

2. Privacy

 1. Door uw deelname aan onze fotowedstrijd geeft u het DAK vzw de toelating op vraag (enkel en alleen) van de geportretteerde zelf (foto met 1 persoon, geen groepsfoto) een kopie van uw werk aan hem/haar te bezorgen. De geportretteerde kan het werk uitsluitend gebruiken voor private, niet commerciële doeleinden, noch openbare publicatie. De geportretteerde zal deze stelling schriftelijk bevestigen, de fotograaf wordt hiervan geïnformeerd.
 2. Door uw deelname aan de fotowedstrijd dienen wij uw gegevens te verwerken waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres. Deze worden niet doorgegeven aan derden, tenzij met uw toestemming. Deze gegevens worden gebruikt om u te contacteren indien u één of meerdere prijzen heeft gewonnen, als uitnodiging voor de proclamatie of voor de komende fotowedstrijd, voor eventueel hergebruik van uw beelden of publicatie in onze realisaties.
 3. Al uw gegevens worden behandeld volgens de geldende GDPR wetgeveing.

3. Afdruk

 1. WIJZIGING : Ten gevolge van de corona pandemie zal het DAK vzw alle inzendingen zelf afdrukken voor de jurering en (eventuele) tentoonstelling.
  U hoeft dus zelf GEEN afdruk in te zenden voor een geldige deelname.

4. Digitaal beeld

 1. Bestandsnaam: «Achternaam_Voornaam_volgnummer.JPG»
 2. Graag origineel formaat, waarbij langste zijde minstens 3000 pixel, kader of rand niet inbegrepen.
 3. Geen compressie toegepast op uw digitale inzending.
 4. Gezien het om uitzonderlijke beelden gaat waarbij geen tijdslimiet is voorzien vragen wij u onderstaande gegevens per foto mee te sturen:
  * Tijdstip van de opname (minstens een jaartal, de exacte datum indien gekend)
  * Titel van je foto
  * Korte beschrijving (2-3 lijnen) van de foto, het “verhaal” achter de foto, of WAAROM heb je deze foto gekozen?
  * Eventueel informatie zoals : Wie staat erop (Personen of groepsnaam)? Waar is de foto gemaakt? Welk evenement?
  Lees alles over onze gedachtengang en het thema in onze aankondiging!

5. Aanlevering

 1. Alle inzendingen dienen uiterlijk   MAANDAG 15 MAART 2021 in ons bezit te zijn!
 2. Aanleveringsmogelijkheden naar keuze:
  OF: (** VOORKEUR **) alle foto´s samen via 1 WeTransfer aan info@dak.be
  Surf naar www.wetransfer.com . Vergeet de bijkomende info voor de foto niet!
  OF: via e-mail aan info@dak.be (elke foto in een aparte e-mail a.u.b., zie TIPS)
 3. Vergeet je naam, adres en telefoonnummer niet te vermelden in je e-mail of We Transfer!

6. Proclamatie

 1. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via de gegevens die u ons verstrekt heeft.
 2. De corona problematiek treft werkelijk iedereen.
  Daarom wordt de proclamatie van de laureaten (en eventuele fototentoonstelling) 2021 mogelijk verdaagd naar een later te bepalen datum. Afhankelijk van de dan geldende regels zullen wij u tijdig informeren, op welke manier onze laureaten gevierd kunnen worden, al dan niet met tentoonstelling. Hou alvast regelmatig onze website en sociale media in het oog!!

Tips :

 • Bij aanlevering via e-mail, verzend je elke foto in een aparte e-mail. Let erop dat de foto´s in originele grootte worden verstuurd! Sommige programma´s zullen al dan niet gevraagd je foto´s verkleinen, waardoor ze mogelijk onbruikbaar worden voor publicatie, met een ongeldige deelname tot gevolg!
 • Weet dat de meeste internetproviders de grootte van een e-mail beperken tot 8 à 12 Mb. Zijn uw foto´s groter in omvang, dan is de kans groot dat u ze niet kunt versturen via e-mail!
 • Om voorgaand probleem te vermijden bevelen wij het gebruik van We Transfer voor de aanlevering van de 5 digitale beelden.
 • Door het gebruik van bovenstaande services ontvangt u als gebruiker een ontvangstbevestiging (download) door ons. Deze kan u aannemen als zijnde tijdstip van inzending en onze bevestiging voor ontvangst.


Document: Wedstrijdreglement 2021 rev2 dd 18/01/2021


Aankondiging 24e fotowedstrijd:
”Aalst Carnaval in kleur”

(Oilsjt Carnaval es miejr as ne stoet alliejn)

Wie kan het zich inbeelden?
Oilsjt zonder Carnaval??


Het moet oorlog zijn, anders kan dat niet!
We worden de condities en steeds veranderende regels zachthandig in de strot geramd, BLIJF IN UW KOT!
Het staat lijnrecht tegenover de chaotische doch gezellige en sfeervolle Aalsterse anarchie tijdens Aalst carnaval. Daarom vragen we eenmalig onszelf te houden aan de regels der wet, maar de pret en verzet, de roes van vrijheid en ons vastelauvedgevoel kan ons nooit afgenomen worden. NOOIT!
Daarom is het maar heel normaal dat we voor dit uitzonderlijk jaar onze fotowedstrijd in een speciaal kleedje hebben gestopt!

Beste fotografen,

Wij nodigen je bij deze uit om in eigen archief te duiken, enkele nostalgische avonden door te brengen aan het zorgvuldig uitkiezen van enkele foto′s die voor jou "Aalst Carnaval" beschrijven of typeren.
Stuur ons jouw foto met het bijbehorende verhaal van dat onvergetelijke moment, van het evenement of van de sfeer die je hebt vastgelegd. Echt oude foto′s ′Oilsjt Retro′, beeldmateriaal waarvan je nooit de kans hebt gehad ze te delen omdat ze door één of andere regel niet in aanmerking kwamen.Wat is voor jou carnaval?

 • Een nostalgisch beeld waar oude bekenden op staan?
 • Een uitzonderlijke situatie of een hilarisch sfeerbeeld in een inmiddels lang vergane café?
 • Carnavalsactiviteiten en cursussen?
 • De winterfoor, de (oude) werkhallen, vergane of nieuw bloeiende carnavalsglorie?
 • ...of wie fotografeert ons zotweg "de onzichtbare stoet???"

Eigenlijk mogelijkheden legio om het beste uit eigen archief te halen! Maar ook nieuw tijdloos werk, te maken op onverantwoord creatieve wijze.
Wordt het uit de oude doos? Of toch nieuw en eigentijds werk? Je hebt deze keer de vrije keuze, tijd zat en je hoeft niet in de kou of regen achter de wagens aan te lopen...

TIP : Er zijn blijkbaar nogal wat Aalsterse winkels die hun zaak in een carnavalskleedje hebben gestoken! Een fotobezoekje waard?

Namens het DAK vzw.

17.01.2021
Stijn De Naeyer,
Ondervoorzitter.

Document: FWS2021_Aankondiging

Jury

 • DAK-interne ´carnavalsjury´
 • Jury van beroepsfotografen
 • Selectie met meerdere criteria
 • Elke inzending is anoniem voor de jury

Een wedstrijd zonder een jury is geen wedstrijd. Daarom heeft het DAK zorgvuldig een team samen gesteld van zowel beroepsfotografen en foto-critici als carnavalsexperten en DAK leden om een evenwicht te creëren enerzijds in technische kwaliteit en puur fotografische aspecten, en anderzijds in de rasechte Aalsterse sfeer, traditie en humor.

De selectie en quotering van de inzendingen gebeurt strikt gescheiden van externe inmenging. In meerdere fases, en telkens met andere meer specifieke criteria wordt op die manier een kerngroep aan foto′s weerhouden, waarna door individuele quotering van elk jurylid de definitieve winnaar en rangschikking tot stand komt.

Dezer dagen is de technologie van de digitale toestellen zo ver gevorderd dat er nauwelijks nog uitsluitingen zijn door een duidelijk gebrek aan technische kwaliteit. Dit betekent een prachtige en boeiende uitdaging voor elke fotograaf om zijn creativiteit, kennis en vaardigheid te demonstreren, waarvan de resultaten door onze jury van dichtbij onder de loep genomen worden.

De jury krijgt enkel de afdruk voor ogen, en baseert daarop haar oordeel. De keuzes en afwerking die u maakt voor de afdruk zijn dus niet onbelangrijk.

Tentoonstelling 2021

We zijn het allang beu, maar zullen er spijtig genoeg nog even moeten mee leven.
De huidige maatregelen verbieden ons momenteel de organisatie en viering van onze laureaten en de daaraan gekoppelde tentoonstelling. We hopen onze laureaten op een comfortabele manier en bij mooi lenteweer hun prijs te mogen overhandigen. De kans op de traditionele tentoonstelling is klein, doch nog niet volledig uitgesloten. Hou onze sociale media in het oog! Om toch even te kunnen genieten hebben we hieronder enkele video′s gelinkt waar je de sfeer van weleer even kan opsnuiven.

Speech van voorzitter Antoine Van der Heyden (2018)
Bron: YouTube Chanel Carnavalskoentje

De prijsuitreiking van de fotowedstrijd 2018.
Bron: YouTube Chanel Carnavalskoentje