Fotowedstrijd "Aalst Carnaval in kleur" - 25e editie

Document: Wedstrijdreglement 2023 (pdf)
Document: Aankondiging Fotowedstrijd 2023 (pdf)
Document: Flyer fotowedstrijd 2023 rev1 (pdf)

Aankondiging 25e fotowedstrijd:
”Aalst Carnaval in kleur”

Thema: De wereld speltj mé vier, OILSJT schietj allien vastelauvendplezier!

De uitspattingen van de Aalsterse Carnavalist werden de laatste jaren erg beproefd. Geen stoet, geen activiteiten, gewoonweg geen carnaval. Op de oorlogsjaren na, nooit gebeurd, nooit gezien.

Mede door de goede opvolging van de eigen bevolking, was hier en daar toch een kleine hoeveelheid gereglementeerd feestgedruis waarneembaar, wat enkele mooie en unieke beelden opleverde. Spijtig genoeg onvoldoende voor een heuse fotowedstrijd, want onze 25e editie wens(t)en we in stijl en in volle capaciteit te beleven. Daarom zijn we anno 2023 ′fier en grosj′ u te mogen uitnodigen voor deelname aan onze 25e editie!

Iedereen is welkom, en voor de themajagers hebben we een mooie opdracht die eenieder zoveel voldoening geeft: Maak ons een prachtige foto van écht vastelauvendplezier. Dat kan zowel in de stoet als erbuiten, het kan een gezicht zijn of een activiteit, alleen of in groep...

Bij deze nog een mijmering van en voor de echte Aalsterse Carnavalsfotograaf:

Letj op, letj op, ik stoon op scheirp en doemp al zwert,
ik schiet gelék een raket los oever de mert.

Na gonne′k zingen, springen en kompleit oit mè vel.
Wa peisde? Achter 2 joor kaan ′k et nog wel.

Ik zien eir aal graalek geeren, ik aaf van mén stad,
Ier will′ek wel steirven, mor vandoog stier′ek mèn kat.

Aj toe, geif mè nen eirem en geeft ons een zjat,
want mèn porteful piep-piep een′ es nog lang ni plat.

Ik ben nimmer t′ aaven, ge kroigt mè ni klein,
deze foto werret, de sfeer zitj ongeloeifelék bjein.

Mè schoein kindj, zie nor men lens en zetj ni benaat, mè aane lieve glimlach schiet′ek mè laureaat!

Namens het DAK vzw.

30.12.2022
Stijn De Naeyer,
Ondervoorzitter.

Document: FWS2023_Aankondiging.pdf

Wedstrijdreglement 2023

Onderwerp:

Alle foto′s geschoten vanaf 18/02/2023 tot en met 22/02/2023 in het thema "Aalst Carnaval in kleur".

Doelstelling :

Naast het zelfgemaakte beeldmateriaal, beroepen wij ons op de aanwezige fotografen voor het vergaren van beeldmateriaal voor documentatie van ons vijfjaarlijks "Aalsters Carnavalsboek" en uitbreiding van ons beeldarchief, waarvoor wij streven naar de kwalitatieve, mooie en sfeervolle, sprekende beelden. Uw gepubliceerde foto kan pronken in ons boek en andere realisaties, en wil éénieder terugvinden in optimale kwaliteit. Daarom vragen wij een digitaal origineel met voldoende resolutie, zodat wij uw bijdrage kunnen publiceren in optimale omstandigheden!

Voorwaarden tot deelname :

Door deelname aan onze fotowedstrijd verklaart u zich volledig akkoord met onderstaand reglement:

1. Algemeen

 1. Inzendingen van vorige carnavalsedities komen niet in aanmerking!
 2. De wedstrijd staat open voor iedereen: amateur- en beroepsfotografen.
 3. Iedere deelnemer mag maximum 5 DIGITALE foto′s insturen. Een adruk hoeft niet meer!
 4. De deelnemer / inzender heeft het ingezonden werk zelf (eigenhandig) gemaakt, m.a.w. fotograaf en deelnemer zijn één en dezelfde persoon.
 5. Foto′s inzenden onder een andere naam is verboden.
 6. Alle inzendingen blijven in het bezit van het DAK vzw.
 7. Uw inzendingen worden bewaard in ons digitaal archief.
 8. Het DAK vzw. behoudt zich het recht voor om alle inzendingen zonder financiële vergoeding te reproduceren, te publiceren en tentoon te stellen in het promotionele kader van het DAK vzw. en Aalst Carnaval, waaronder - doch niet beperkt tot - onze Aalsterse Carnavalsboeken, onze fotoboeken, postkaarten, tentoonstellingen, website, sociale media en internet publicaties.
 9. Elke inzending dient vrij te zijn van enig watermerk, naam- of handtekening, logo of symbool dat kan gerelateerd worden aan een specifieke bron of de herkomst van de inzending.
 10. Het DAK vzw. en/of haar jury behouden zich het recht voor inzendingen uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd als zij van oordeel is dat de inzending indruist tegen de algemeen aanvaardbare ethische of wettelijke normen of een vorm van geschiedenisvervalsing is. De fotograaf zal van deze beslissing worden geïnformeerd.
 11. De inzending van de fotograaf is confidentieel. De fotograaf verbindt zich ertoe geen voorafgaande gerichte campagne te voeren op sociale media waarin zijn/haar inzending wordt gepubliceerd en gerelateerd wordt aan zijn/haar deelname aan de DAK fotowedstrijd tot de dag van de proclamatie.
 12. De fotograaf verbindt zich ertoe de uitslag van de fotowedstrijd niet openbaar te maken vóór het einde van de proclamatie van de fotowedstrijd.
 13. De inzendingen zullen beoordeeld worden door een jury van 3 tot 4 beroepsfotografen en evenveel DAK leden.

2. Privacy

 1. Door uw deelname aan onze fotowedstrijd geeft u het DAK vzw de toelating op vraag (enkel en alleen) van de geportretteerde zelf (foto met 1 persoon, geen groepsfoto) een kopie van uw werk aan hem/haar te bezorgen. De geportretteerde kan het werk uitsluitend gebruiken voor private, niet commerciële doeleinden, noch openbare publicatie. De geportretteerde zal deze stelling schriftelijk bevestigen, de fotograaf wordt hiervan geïnformeerd.
 2. Door uw deelname aan de fotowedstrijd dienen wij uw gegevens te verwerken waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres. Deze worden niet doorgegeven aan derden, tenzij met uw toestemming. Deze gegevens worden gebruikt om u te contacteren indien u één of meerdere prijzen heeft gewonnen, als uitnodiging voor de proclamatie of voor de komende fotowedstrijd, voor eventueel hergebruik van uw beelden of publicatie in onze realisaties.
 3. Al uw gegevens worden behandeld volgens de geldende GDPR wetgeveing.

3. Afdruk

 1. WIJZIGING : U hoeft zelf GEEN afdruk meer in te zenden voor een geldige deelname.
  Een digitaal bestand is voldoende, let wel op voldoende resolutie! Het DAK vzw zal uw foto zelf bij drukkerij GROENDRUK gratis laten afdrukken voor de jurering.

4. Digitaal beeld

 1. Bestandsnaam: «Achternaam_Voornaam_volgnummer.JPG»
 2. Foto langste zijde minstens 3000 pixel, kader of rand niet inbegrepen.
 3. Geen (extra) compressie toegepast op uw digitale inzending.

5. Aanlevering

 1. Alle inzendingen dienen uiterlijk MAANDAG 13 MAART 2023 in ons bezit te zijn!
 2. Alle foto′s samen in 1 WeTransfer aan info@dak.be
  Surf naar www.wetransfer.com .
 3. Vergeet je naam, adres en telefoonnummer en titel per foto niet te vermelden in het WeTransfer bericht!!

6. Proclamatie

 1. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via de gegevens die u ons verstrekt heeft.
 2. De prijsuitreiking, viering van de laureaten en het vertonen van de foto′s zal plaats grijpen op zaterdagnamiddag 01 april 2023 in de UTOPIA cafetaria aan de Graanmarkt te Aalst, om 15h00.


Document: Wedstrijdreglement_2023-2.pdf dd 26/12/2022


Jury

 • DAK-interne ´carnavalsjury´
 • Jury van beroepsfotografen
 • Selectie met meerdere criteria
 • Elke inzending is anoniem voor de jury

Een wedstrijd zonder een jury is geen wedstrijd. Daarom heeft het DAK zorgvuldig een team samen gesteld van zowel beroepsfotografen en foto-critici als carnavalsexperten en DAK leden om een evenwicht te creëren enerzijds in technische kwaliteit en puur fotografische aspecten, en anderzijds in de rasechte Aalsterse sfeer, traditie en humor.

De selectie en quotering van de inzendingen gebeurt strikt gescheiden van externe inmenging. In meerdere fases, en telkens met andere meer specifieke criteria wordt op die manier een kerngroep aan foto′s weerhouden, waarna door individuele quotering van elk jurylid de definitieve winnaar en rangschikking tot stand komt.

Dezer dagen is de technologie van de digitale toestellen zo ver gevorderd dat er nauwelijks nog uitsluitingen zijn door een duidelijk gebrek aan technische kwaliteit. Dit betekent een prachtige en boeiende uitdaging voor elke fotograaf om zijn creativiteit, kennis en vaardigheid te demonstreren, waarvan de resultaten door onze jury van dichtbij onder de loep genomen worden.

De jury krijgt enkel de afdruk voor ogen, en baseert daarop haar oordeel. Omdat het DAK vzw sinds 2020 de afdruk van de foto′s zelf verzorgt, ligt de focus nog meer op de foto zelf en de digitale afwerking ervan. Iedereen gelijk voor de wet.

Tentoonstelling 2023

Met heel veel trommelgeroffel zijn we oprecht blij eindelijk opnieuw een tentoonstelling te mogen organiseren!
Op zaterdag 01 april ben je (niet als grap) welkom als deelnemer op onze prijsuitrijking van de laureaten 2023 en de opening van de tentoonstelling! De cafetaria van de bibliotheek UTOPIA wordt ons decor waar u om 15h verwacht wordt. Vergezeld van het traditionele hapje en drankje bieden we de gelegenheid tot een gezellige babbel en nabeschouwing met collega-fotografen en het DAK team. Om toch al even te kunnen genieten hebben we hieronder enkele video′s gelinkt waar je nu nog de sfeer van weleer kan opsnuiven, en die nadien zullen aangevuld worden met de meest actuele versie.

Speech van voorzitter Antoine Van der Heyden (2021)
Bron: YouTube Chanel Carnavalskoentje

Speech van voorzitter Antoine Van der Heyden (2018)
Bron: YouTube Chanel Carnavalskoentje

De prijsuitreiking van de fotowedstrijd 2018.
Bron: YouTube Chanel Carnavalskoentje