Fotowedstrijd "Aalst Carnaval in kleur" - 26e editie

Document: Wedstrijdreglement 2024 (pdf)

Wedstrijdreglement 2024

Onderwerp:

Alle foto′s geschoten vanaf zaterdag 10/02/2024 tot en met woensdag 14/02/2024 in het thema "Aalst Carnaval in kleur".

Doelstelling :

Naast het zelfgemaakte beeldmateriaal, beroepen wij ons op de aanwezige fotografen voor het vergaren van beeldmateriaal voor documentatie van ons vijfjaarlijks "Aalsters Carnavalsboek" en uitbreiding van ons beeldarchief, waarvoor wij streven naar de kwalitatieve, mooie en sfeervolle, sprekende beelden. Uw gepubliceerde foto kan pronken in ons boek en andere realisaties, en wil éénieder terugvinden in optimale kwaliteit. Daarom vragen wij een digitaal origineel met voldoende resolutie, zodat wij uw bijdrage kunnen publiceren in optimale omstandigheden!

Lees zeker onze aankondiging voor het thema 2024!

Voorwaarden tot deelname :

Door deelname aan onze fotowedstrijd verklaart u zich volledig akkoord met onderstaand reglement:

1. Algemeen

 1. Inzendingen van vorige carnavalsedities komen niet in aanmerking!
 2. De wedstrijd staat open voor iedereen: amateur- en beroepsfotografen.
 3. Iedere deelnemer mag maximum 5 DIGITALE foto′s insturen. Een afdruk hoeft niet meer!
 4. De deelnemer / inzender heeft het ingezonden werk zelf (eigenhandig) gemaakt, m.a.w. fotograaf en deelnemer zijn één en dezelfde persoon.
 5. Foto′s inzenden onder een andere naam is verboden.
 6. Alle inzendingen blijven in het bezit van het DAK vzw.
 7. Uw inzendingen worden bewaard in ons digitaal archief.
 8. Het DAK vzw. behoudt zich het recht voor om alle inzendingen zonder financiële vergoeding te reproduceren, te publiceren en tentoon te stellen in het promotionele kader van het DAK vzw. en Aalst Carnaval, waaronder - doch niet beperkt tot - onze Aalsterse Carnavalsboeken, onze fotoboeken, postkaarten, tentoonstellingen, website, sociale media en internet publicaties.
 9. Elke inzending dient vrij te zijn van enig watermerk, naam- of handtekening, logo of symbool dat kan gerelateerd worden aan een specifieke bron of de herkomst van de inzending.
 10. Het DAK vzw. en/of haar jury behouden zich het recht voor inzendingen uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd als zij van oordeel is dat de inzending indruist tegen de algemeen aanvaardbare ethische of wettelijke normen of een vorm van geschiedenisvervalsing is. De fotograaf zal van deze beslissing worden geïnformeerd.
 11. De inzending van de fotograaf is confidentieel. De fotograaf verbindt zich ertoe tot de dag van de proclamatie geen voorafgaande gerichte campagne te voeren op sociale media waarin zijn/haar inzending wordt gepubliceerd en gerelateerd wordt aan zijn/haar deelname aan de DAK fotowedstrijd.
 12. De fotograaf verbindt zich ertoe de uitslag van de fotowedstrijd niet openbaar te maken vóór het einde van de proclamatie van de fotowedstrijd.
 13. De inzendingen zullen beoordeeld worden door een jury van 3 tot 4 beroepsfotografen en evenveel DAK leden.

2. Privacy

 1. Door uw deelname aan de fotowedstrijd dienen wij uw gegevens te verwerken waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres. Deze worden niet doorgegeven aan derden, tenzij met uw toestemming. Deze gegevens worden gebruikt om u te contacteren indien u één of meerdere prijzen heeft gewonnen, als uitnodiging voor de proclamatie of voor de komende fotowedstrijd, voor eventueel hergebruik van uw beelden of publicatie in onze realisaties, of vragen van derden aangaande uw werk.
 2. Al uw gegevens worden behandeld volgens de geldende GDPR wetgeving.

3. Afdruk

 1. U hoeft zelf GEEN afdruk meer in te zenden voor een geldige deelname.
  Een digitaal bestand - minstens 6 Mpx - is voldoende. Het DAK vzw zal uw foto op eigen kosten (richtformaat = A4) laten afdrukken voor de jurering.

4. Digitaal beeld

 1. Gebruik de correcte bestandsnaam aub! : «Achternaam_Voornaam_volgnummer.JPG»
  GEEN andere beschrijvingen of gegevens in de bestandsnaam, extra info noteert u als commentaren in de tekst bij de omschrijving of titel van je inzending.
 2. Foto langste zijde minstens 3000 pixel, kader of rand niet inbegrepen.
 3. Geen (extra) compressie toegepast op uw digitale inzending.

5. Aanlevering

 1. Alle inzendingen dienen uiterlijk VRIJDAG 01 MAART 2024 in ons bezit te zijn!
 2. Alle foto′s samen in 1 transfert aan info@dak.be
  Surf naar www.wetransfer.com of naar www.transfernow.net waar je alle foto′s in 1 keer kan uploaden.
 3. Vergeet je naam, adres, telefoonnummer en titel per foto niet te vermelden in het bericht van je transfer!!

6. Proclamatie

 1. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via de gegevens die u ons verstrekt heeft.
 2. De prijsuitreiking, viering van de laureaten en het vertonen van de foto′s zal plaats grijpen op zaterdagnamiddag 23 maart 2024 om 15h in de UTOPIA cafetaria, Utopiaplein nabij de Graanmarkt te Aalst.
 3. Ter vervanging van de fototentoonstelling zal een digitale slideshow ter beschikking zijn van alle correct ingezonden foto′s met vermelding van de fotograaf.


Document: Wedstrijdreglement 2024 dd 26/12/2023


Aankondiging 26e fotowedstrijd:
”Aalst Carnaval in kleur”

Thema: Tot in de puntjes!!

Thema omschrijving volgt zo meteen...

Document: FWS2024_Aankondiging

Jury

 • DAK-interne ´carnavalsjury´
 • Jury van beroepsfotografen
 • Selectie met meerdere criteria
 • Elke inzending is anoniem voor de jury

Een wedstrijd zonder een jury is geen wedstrijd. Daarom heeft het DAK zorgvuldig een team samen gesteld van zowel beroepsfotografen en foto-critici als carnavalsexperten en DAK leden om een evenwicht te creëren enerzijds in technische kwaliteit en puur fotografische aspecten, en anderzijds in de rasechte Aalsterse sfeer, traditie en humor.

De selectie en quotering van de inzendingen gebeurt strikt gescheiden van externe inmenging. In meerdere fases, en telkens met andere meer specifieke criteria wordt op die manier een kerngroep aan foto′s weerhouden, waarna door individuele quotering van elk jurylid de definitieve winnaar en rangschikking tot stand komt.

Dezer dagen is de technologie van de digitale toestellen zo ver gevorderd dat er nauwelijks nog uitsluitingen zijn door een duidelijk gebrek aan technische kwaliteit. Dit betekent een prachtige en boeiende uitdaging voor elke fotograaf om zijn creativiteit, kennis en vaardigheid te demonstreren, waarvan de resultaten door onze jury van dichtbij onder de loep genomen worden.

De jury krijgt enkel de afdruk voor ogen, en baseert daarop haar oordeel. De keuzes en afwerking die u maakt voor de afdruk zijn dus niet onbelangrijk.

Tentoonstelling 2024

Door organisatorische reden is een heuse ′papieren′ tentoonstelling tijdens de proclamatie helaas niet meer mogelijk. Op deze website vind je onder het huidige jaartal alvast de top 10 van de inzendingen en hun fotografen. De tentoonstelling zal opnieuw worden vervangen door een slideshow van alle inzendingen die online op sociale media zal te bekijken zijn.

Om nog even te kunnen nagenieten van enkele legendarische momenten hebben we hieronder enkele video′s gelinkt waar je de sfeer van weleer nog even kan opsnuiven.

Speech van voorzitter Antoine Van der Heyden (2018)
Bron: YouTube Chanel Carnavalskoentje

De prijsuitreiking van de fotowedstrijd 2018.
Bron: YouTube Chanel Carnavalskoentje