Over DAK

Laatse aanpassing: 26/10/2020

Dokumentatiecentrum voor  Aalst  Karnaval vzw.

Wat is DAK?

De naam DAK is het acroniem voor ´Dokumentatiecentrum voor Aalst Karnaval´ vzw., en werd opgericht in 1985, vandaar Karnaval met ´K´ volgens de in ´85 geldende spelling. Het DAK is inmiddels uitgegroeid tot een hechte groep van carnavalsliefhebbers die zich vrijwillig engageren voor het vastleggen en verslaan van de Aalsterse Carnavalsesbattementen. Het DAK staat op eigen benen, en is dus geen Aalsterse stadsdienst zoals wel eens gedacht wordt. Het spreekt voor zich dat wij zeer goede relaties onderhouden met de diensten van de stad die ons zo nauw aan het hart ligt.

Carnavalskroniek

De vereniging draait al meer dan 35 jaar op volle toeren met de uitgave van de vijfjaarlijkse carnavalskronieken, waarvan de meest recente realisatie ´Het Aalsters Carnavalsboek 2016-2020´ is verschenen op 22 november 2020. Een nieuwe kroniek, rijk geïllustreerd met een 350-tal voor zichzelf sprekende foto´s en een pittig verhaal. De allereerste kroniek behandelt de periode van 1975 tot 1985, verscheen in 1985 en was jaren lang niet meer verkrijgbaar. In 2019 werd een print-on-demand oplossing gevonden zodat alle totop heden uitverkochte exemplaren opnieuw beschikbaar zijn via de webshop!

Actueel werkt DAK aan een 9e carnavalskroniek ( een negende boek! ) m.n. : ´Het Aalsters Carnavalsboek 2021-2025´. Welke de invulling zal zijn van het Coronajaar 2021 blijft nog even geheim, maar een pakket zeer interessante ideeën en materiaal liggen nu reeds op tafel ter bespreking!

Fotowedstrijd

Het DAK organiseert jaarlijks een succesvolle Nationale Fotowedstrijd rond het thema „Aalst Carnaval in Kleur„ met een daaraan verbonden fototentoonstelling en een proclamatie van de laureaten, in samenwerking met het stadsbestuur van de stad Aalst. Dit belangrijk evenement vindt traditioneel plaats enkele weken na carnaval in het cultureel centrum CC De Werf, Molenstraat, 51 te Aalst. Tientallen foto-liefhebbers uit alle hoeken van het land nemen deel aan de wedstrijd. Een jury bestaande uit mensen werkzaam in de fotografiewereld en doorgewinterde carnavalisten uit eigen vereniging beoordelen de ingestuurde werken. De bekroonde foto's kunnen opgenomen worden in de vijfjaarlijkse carnavalskronieken van DAK.

Fotoboekje zondagstoet

Naast voormelde fotowedstrijd die overigens in 2017 voor de 20e keer werd georganiseerd, produceert DAK ieder jaar full color fotoreportages in A5-brochurevorm over de afgelopen zondagstoet ( reeds te koop aangeboden vanaf carnavalsdinsdag! ). Daarin staan zeer nuttige gegevens zoals een stukje over de nieuwe prins, alle uitslagen van de stoet en jury, een 3 tot 5-tal foto′s van ELKE groep, dit alles gekruid en aangevuld met een greep verse sfeerbeelden. Deze combinatie maakt het werk tot een zeer gegeerd item voor verzamelaars, die er bovendien bij de recentere uitgaven ook nog een carnavalslintje aan over houden. De echte verzamelaar is dinsdagmiddag ter plaatse aan het station, want enkel daar worden de eerste 100 genummerde exemplaren verkocht, de volgende hebben geen nummer meer!

Reeks kunstfoto- en kijkboeken

Eind 2018 werd een tweede deel uit de serie kunstfoto- en kijkboeken ´Koppig Carnaval´ gepubliceerd, met als thema: ´Grime en Kostumering´. DAK organiseert dit exploot in eerste instantie met de zes eigen fotografen, aangevuld met fotomateriaal ons aangereikt door ruim 50 deelnemers aan de jaarlijkse Nationale Fotowedstrijd : „Aalst Carnaval in Kleur„.

Doel en doelgroep

Voor het ´Dokumentatiecentrum voor Aalst Karnaval´ is het vastleggen en het memoriseren van de carnavalsesbattementen van kapitaal belang. Vastelauved te Aalst leeft en blijft de Aalstenaars inspireren. Ze hebben immers door de eeuwen heen bewezen uit het goede hout gesneden te zijn. Ze bundelen met veel inzet en enthousiasme de geesten en de krachten om die typische Aalsterse carnavalsspirit te handhaven en ver buiten de stadsgrenzen uit te dragen. Voorwaar geen gemakkelijke opgave.

DAK wenst iedereen te bereiken die enige interesse toont voor Aalst Carnaval, al dan niet in het kader van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid ( Unesco ). De rasechte verzamelaar zal zeker zijn gading vinden in sommige realisaties, weze het als verzamelobject zelf, of als referentie voor andere items of collecties. Wij bieden de carnavalist de mogelijkheid zijn uitspattingen na te lezen en te herbeleven. Zelfs voor niet-Aalstenaars of personen die niet rechtstreeks betrokken zijn kan het werk een bron van inspiratie zijn, of de reden van een bezoek aan onze stad.